Jaarrekening

Jaarrekening

Administratiekantoor Ba-lans in Deventer stelt ook voor bedrijven en ondernemers de jaarrekening op.
Onze rapporten voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen.

De jaarrekening is het jaarlijkse financiële eind verslag van uw bedrijf.
Hierin staat overzichtelijk wat het financiële resultaat van uw onderneming is geweest in het afgelopen jaar.
Daarnaast staat overzichtelijk vermeld welke activiteiten en diensten uw bedrijf in het afgelopen jaar heeft verricht.
Het is belangrijk dat de jaarrekening aansluit op de financiële administratie.

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 • Balans
  Hier wordt het bedrijfsvermogen, de bezittingen en schulden per einde van het boekjaar vermeld.
  Hieronder vallen o.a. debiteuren, crediteuren en de inventaris.
 • Winst en Verliesrekening
  De winst en verliesrekening geeft een overzicht van de omzet en kosten. Dit geeft een goed beeld hoe uw bedrijf over het afgelopen jaar gedraaid heeft.
  In de winst en verliesrekening worden de kosten overzichtelijk gespecificeerd, Hierdoor is het voor de ondernemer duidelijk zichtbaar wat de grote kostenposten in het voorgaande jaar is geweest.
 • Toelichting
  Hierin worden o.a. de grondslagen van de balans en winst en verlies vermeld. Middelgrote en grote organisaties moeten hierin meer gegevens vermelden dan een kleine onderneming.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u telefonisch, per mail of via het contact formulier contact met ons nemen.