NOW regeling 2021

NOW 3.2: Q1(januari t/m maart) 2021
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.
Eisen:
• kunt tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft.
• de berekening van de tegemoetkoming gaan we uit van de loonsom van juni 2020.
• tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
• heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
• tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
• loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
• indien u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
• Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
• Het maakt niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Aanvragen:
Het UWV voert de regeling uit. Vanaf 15 februari is aanvragen mogelijk voor de periode januari t/m maart 2021.
Als wij deze voor u aan moeten vragen dan horen wij dat graag.

Wij als kantoor vragen deze graag voor u aan.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons op nemen.

Terug naar het overzicht