TVL Q3

Kwartaal langer TVL (TVL Q3)
Het kabinet wil de TVL per 1 juli 2021 verlengen met één kwartaal (3e kwartaal), vrijwel zonder aanpassingen.
Dit biedt ondernemers ook de ruimte om zich voor te bereiden op mogelijke wijzigingen in en afronding van het steunpakket in het vierde kwartaal.
Het vergoedingspercentage blijft 100% en ook de omzetdervingsdrempel van 30% blijft. De regeling blijft in het derde kwartaal ook openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft € 550.000.
Voor grote bedrijven is het maximumbedrag voor Q2 verhoogd naar € 1.2 miljoen, maar dit wordt voor TVL Q3 weer teruggebracht naar € 600.000. In het derde kwartaal (Q3) blijft ook de keuzemogelijk voor het referentiekwartaal. De ondernemer kan kiezen tussen Q3 2020 in plaats van Q3 2019.

Belangrijkste voorwaarden TVL Q3

De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan TVL Q2 2021. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Uw bedrijf stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij KVK, heeft een SBI-code en minimaal een vestiging in Nederland, met een aparte voordeur van het huisadres. Op deze vestigingseis zijn een paar uitzonderingen, zoals  goederenvervoer, markthandel, kermisattracties, taxichauffeurs, rijinstructeurs en sommige horeca.
  • Uw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 3kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal van 2020.
  • Uw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

Als wij deze voor u aan moeten vragen dan horen wij dat graag.

Dan vragen wij dit z.s.m. voor u aan.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons op nemen of klik hier

Terug naar het overzicht